0915 078 272 0948 993 122

Hosting – Domain

7 Tháng Mười Hai, 2020

Dịch vụ cung cấp Hosting – Domain
Nơi lý tưởng cho website của bạn. Nhanh, ổn định, nhiều sự lựa chọn

HỆ THỐNG LƯU TRỮ CHUYÊN DỤNG: Giúp tăng hiệu năng và tốc độ xử lý dữ liệu vượt trội.

ĐẢM BẢO AN TOÀN DỮ LIỆU: Với chế độ đặc biệt tự động sao lưu dữ liệu hàng ngày.

HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP 24/7: Phản hồi qua Điện thoại, Email, Livechat, SMS ở mọi thời điểm.

HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH VỚI NHIỀU MÃ NGUỒN KHÁC NHAU: WordPress Joomla Magento/ OpenCart Xenforo

 

kokoadmin